Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fórum

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

DEMOKRATA-NAGYINTERJÚ Német Ferenc 2015.fabruár.04.

1956,2015.02.13 15:58

Főcim:MEGTISZTULT A VAGYONVÉDELEM A MAGÁNBIZTONSÁG KÖZÉRDEK - Német Ferenc SZVMSZK "A SZOLGÁLTATÓ KAMARA" elnöke- Szemléletformáló részletek az interjúból:Demokrata:-Milyen ma az ágazatban dolgozók általános szakmai szinvonala? N.F:-"A nagy többség kifogástalanul,magas szinten végzi a munkáját..... -Törekszünk a legjobb megoldásokra,AZ ELŐIRT KÉPZÉST ÉS VIZSGÁZTATÁST A KAMARA SZERVEZTE MEG.......-CÉLUNK,HOGY TUDATOSITSUK AZ ŐRÖKBEN,HOGY ŐK A VÁLTOZÓ EURÓPÁBAN,A FELERŐSÖDŐ TERRORFENYEGETÉS KORSZAKÁBAN A RENDVÉDELEM FONTOS SZEREPLŐI,AKIKNEK A MEGELŐZÉS ÉS A SEGITSÉGNYÚJTÁS A FELADATUK.......-EBBEN JELENTŐS SZAKMAI TÁMOGATÁST NYÚJT A KAMARÁBAN DOLGOZÓ SZÁMOS LESZERELT,EGYKORI RENDŐR,KATONA,KATASZTRÓFAVÉDELMI MUNKATÁRS,AKIK PÓTOLHATATLAN TAPASZTALATOKKAL RENDELKEZNEK. AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSEKEN TULAJDONKÉPPEN EGY KOMOLY TÁBORNOKI! KAR SZOKOTT RÉSZT VENNI,AKIK TUDJÁK,MI A KÜLÖNBSÉG A KÖZIGAZGATÁSI ÉS A CIVIL JOGOSITVÁNYOK KÖZÖTT. Demokrata:-A korábban felhalmozott kapcsolati tőkéjükre is épithet a Kamara? N.F:-A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK MINDENKÉPP EGYSZERÜBBÉ! TESZIK A SZAKMA ÉS A KÖZIGAZGATÁS KÖZTI EGYÜTTMÜKÖDÉST,AMIRE AZ ÁLLAMNAK IS EGYRE NAGYOBB IGÉNYE VAN! Demokrata:-Hányan dolgoznak a vagyonvédelmi szakmában? N.F:-NAGYJÁBÓL SZÁZEZER EMBERNEK AD MEGÉLHETÉST AZ ÁGAZAT........-SAJNOS NINCS NAPRAKÉSZ NYILVÁNTARTÁSUNK ARRÓL?HOGY PONTOSAN HÁNYAN ÉS KIK DOLGOZNAK A VAGYONVÉDELEMBEN, MIVEL KÉT ÉVE MEGSZÜNT! A KÖTELEZŐ KAMARAI TAGSÁG. PEDIG FONTOS LENNE TUDNI,KIK MILYEN KÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZNEK,KIK RENDELKEZNEK FEGYVERREL.BÁRMILYEN PANASZ ESETÉN CSAK AZ INFORMÁCIÓK BIRTOKÁBAN LEHET HATÉKONYAN INTÉZKEDNI. EGY HITELES LISTA EZÉRT IS,HASZNOS LENNE,HOGY TUDJUK,BÁRMILYEN ORSZÁGOS KRIZIS ESETÉN HÁNY CÉGRE,HÁNY EMBERRE SZÁMITHAT AZ ÁLLAM A RENDVÉDELEM TERÉN. A KÖZELJÖVŐBEN EZÉRT IS SZERETNÉNK EGY ÚJ! VAGYONVÉDELMI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁVAL ELŐÁLLNI,AMIBEN BIZONYOS DOLGOKAT ÚJRA SZABÁLYOZTATNÁNK." Személyes kommentár:-Kollégák,harcostársak! Ezek a KAMARA és VEZETŐSÉGE tervei és viziója! A MI! jövőbeli sorsunkról! Remélem mindenki számára világosan és végérvényesen kiderült,hogy valójában MIT és KIT képvisel, a szakmai Kamara!!!

Re: DEMOKRATA-NAGYINTERJÚ Német Ferenc 2015.fabruár.04.

karesz,2015.02.13 18:25

Százezer embernek bíztosít megélhetést a szakma?Ez kész röhej,mi csak vegetálunk,mert nektek cégtulajdonosoknak/nyugdíjas rendőrtábornokok stb.stb/semmi nem elég.s ti követeltek szinvonalat?Először adjatok rendes bért,aztán követeljetek.420 forintokért mit vártok?

Re: DEMOKRATA-NAGYINTERJÚ Német Ferenc 2015.fabruár.04.

Csak az igazat,2015.02.15 17:21

EZ MEGINT CSAK,PÉNZBESZEDÉSRŐL SZÓLNA! NAGYJÁBÓL SZÁZEZER! VAGYONŐRNEK KELLENE FIZETNI: 1.A KAMARAI REGISZTRÁCIÓS DIJAT, 2.MINŐSITÉSI RENDSZER KÖLTSÉGEIT és 3.TOVÁBBI ELJÁRÁSI DIJAKAT, valamint a KAMARA VEZETŐINEK+TANÁCSADÓ-exTÁBORNOK/OK/, TETEMES KÖLTSÉGEIT!!! MIÉRT IS SZERETNE A KAMARA, EGY ÚJ VAGYONVÉDELMI TÖRVÉNYT??! MERT 2.ÉVE, NINCS ELÉG BEVÉTELÜK! NEM DŐL A LÉ/INGYEN SZÁZMILLIÓK/,AHOGY KORÁBBAN MEGSZOKTÁK,1998-tól! LÉTSZÁMSTATISZTIKA-2011.február.04-én/KAMARA KÖTELEZŐEN ELŐIRT TAGJAI/ IGAZOLVÁNYOS -AKTIV=106.201fő!,ÖSSZES IGAZOLVÁNYOS/szüneteltetőkkel/=123.252fő! LÉTSZÁMSTATISZTIKA-2015.február.09-én/KAMARA TAGJAI/ IGAZOLVÁNYOS -AKTIV=11.106fő!,szüneteltet=1.811fő! ÖSSZESEN:12.917fő! Cca.10%,azaz TIZ SZÁZALÉK,VAGYONŐR MARADT KAMARAI TAG! EZ MINŐSITI LEGINKÁBB,A 15.ÉVES, "KIVÁLÓ KAMARAI MUNKÁT ÉS ÉRDEKKÉPVISELETET!"

Re: DEMOKRATA-NAGYINTERJÚ Német Ferenc 2015.fabruár.04.

Áh,2015.02.16 08:34

A hasznos és fontos jelzőket előszeretettel puffogtatja az írás, ha jól észlelem! A vagyonőrök szerepének fontossága kiemelt ebben a mocskos terorfenyegetettségektől vészterhes időszakban. Képzésüket felkésültségüket kiemelten kell kezelnünk, hisz krízis helyzetben :) csakis őrájuk számíthatunk emr nehéz, vészterhes idők folyamán. Kartársak, mi megtehetjük, hisz a vagyonőrök közössége mindezt az áldozatot meghozza nekünk, vagy akár értünk is! Majd amikor mindezeken túl vagyunk, elkezdhetünk agyalni, miként tudnánk azt az átkozott 420 forintot is kicsit lejjebb faragni, hisz embereink már megtanultak ebből vegetálni, itt az ideje, hogy újabbat húzzunk az őket kordában tartó hurkokon! :)

KAMARA-GATE!

1956,2015.02.11 11:04

Hiv.levél-Feladó:Személy-,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara ELNÖKE! Szám:00/E/814/4/2014. Nádas Mihály elnök /részére/-Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége Tisztelt Elnök Úr! A Kamara a Belügyminisztérium illetékes vezetőivel történt egyeztetések során felkérést kapott a személy-és vagyonvédelmi,valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi CXXXIII.törvény módositására vonatkozó,tervezet megalkotására. Az elképzelések minél szélesebb körű kifejtése,megismerése minden a magánbiztonsági szektorban tevékenykedő személy és vállalkozás érdeke. Ezért kérem a Kamara által felvetett egyes témákkal kapcsolatban fejtse ki szervezete véleményét,hogy azt megismerve alakithassuk ki módositó javaslatainkat. A Kamara elképzelései,amelyben várom megtisztelő véleményét: 1.TERMÉSZETES SZEMÉLY,vállalkozások KÖTELEZŐ REGISZTRÁCIÓJA 2.Egyablakos ügyintézés 3.MINŐSITÉSI RENDSZER 4.EGYES ÁLLAMI FELADATOK ÁTVÉTELE A KAMARA RÉSZÉRŐL 5.A magán nyomozói tevékenység új szabályainak kialakitása. Várom megtisztelő válaszát! Budapest,2014.December.15. Tisztelettel:Német Ferenc

Re: KAMARA-GATE!

1956,2015.02.11 12:30

A Magyar Biztonság Védelmi Egyesület felterjesztésére/kamara elképzelései/ kapott BM válasz,teljes szövege: BELÜGYMINISZTÉRIUM Dr.M-né Dr N.E. szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár Szécsi György elnök úr részére Magyar Biztonség Védelmi Egyesület Tárgy: a Magyar Biztonság Védelmi Egyesület állásfoglalás iránti megkeresése. Iktatószám:BM/222- /2015 Ügyintéző:dr P.K. Tisztelt Elnök Úr! A MagyarBiztonság Védelmi Egyesületnek a Személy-Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara/a továbbiakban:Kamara/ helyzetének és tevékenységének tárgyában kelt megkeresését megvizsgáltam,az abban fogaltakkal kapcsolatosan álláspontom az alábbiak szerint foglalható össze. I. A személy- és vagyonvédelmi,valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi CXXXIII.törvény/a továbbiakban:SZVMt/ IV.fejezete tartalmazza a Kamarára vonatkozó szabályokat. A jogi szabályozás alkalmas arra,hogy a Kamara az általános szakmai érdekképviseleti tevékenységet megvalósitsa. II. A kötelező kamarai tagság megszüntetése kormányzati döntés eredménye volt,jelenleg a kormányzat-még a vállalkozások esetében sem- tervezi azt visszaállitani. Mivel a kormány nem kivánja visszaállitani a kötelező tagságot,igy a megkeresés 1.pont c.alpontjában irt kettős tagság problémája nem merül fel. III.Álláspontom szerint a Kamara szerkezeti átalakitásának,a területi szervek önálló gazdálkodásának,jogi személyiségének megszüntetését alátámasztó jogi érvek nem állnak fenn, a jelenlegi jogi szabályozás megfelelő. A Kamara szervezeti felépitése megfelel az egyesülési jogról,a közhasznú jogállásról,valamint a civil szervezetek müködéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV.törvény rendelkezéseinek. Folyt.köv.

Re: Re: KAMARA-GATE!

1956,2015.02.12 17:09

IV. A személy-és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozások részére történő működési engedélyek,illetve a személy -és vagyonvédelmi ,a magánnyomozói ,továbbá a vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő tevékenység személyes végzésére jogositó igazolványok kiadási jogának és az ehhez kapcsolodó nyilvántartás vezetési és ellenőrzési/különös tekintettel a büntetlen előéleti feltételek ellenőrzésére/ kötelezettségének kamarához történő telepitését nem támogatom. Az SZVMt. a személy és-vagyonvédelmi tevékenység vállalkozás keretében történő végzésének engedélyezését,valamint a törvény hatálya alá tartozó tevékenységek személyes végzéséhez szükséges igazolványok kiadását a rendőrség hatáskörébe utalja. Az SZVMt.ezen túl a rendőrség feladatává teszi az engedélyekhez,igazolványokhoz kapcsolódó nyilvántartás vezetését,valamint a jogosultak tevékenységének hatósági ellenőrzését is. A rendőrség a működési engedélyek,illetve az igazolványok kiadásáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény alapján közigazgatási hatósági eljárás keretében,mint a közhatalom birtokában lévő állami szerv dönt. A Kamara a személy-és vagyonvédelem,valamint a magánnyomozás területén tevékenykedő természetes személyek és vállalkozások szakmai érdekképviseleti szerve. Erre figyelemmel aggályosnak tartom,hogy a Kamara folytasson le közigazgatási hatósági eljárásokat olyan ügyfelek vonatkozásában,akiknek szakmai érdekképviseletére van kijelölve.Az engedélyezési eljárás,valamint az ehhez kapcsolódó nyilvántartás vezetésének kamarához történő delegálása ellen szól az is,hogy az SZVMt.8.p./5/bekezdés értelmében a törvény hatálya alá tartozó tevékenység hatósági ellenőrzésére a rendőrség jogosult. Az ellenőrzés kiterjed a tevékenység gyakorlásának jogszerüségére,a felelősség biztositási szerződés meglétére,a rendőrség által nyilvántartott adatok valódiságára,a rendőrség által hitelesitett naplóba bejegyzett adatokra és az engedélyezés vagy a tevékenység végzésének feltételeiben beállott változások vizsgálatára. Az ellenőrzés teljes körű hatékony végrehajtásához elengedhetetlen,hogy az engedélyezési eljárást ,illetve a nyilvántartásba történő bejegyzést ugyanaz a közigazgatási szerv folytassa le,aki a hatósági ellenőrzés elvégzésére is törvényi felhatalmazással bir. A rendőrség az engedélyezés,illetve a tevékenység végzésének feltételeiben beállott változások kapcsán éves rendszerességgel vizsgálja a büntetlen előéleti feltételeknek való megfelelést is,melynek során a bűnügyi nyilvántartásokból adatokat igényel. Szakmailag nem indokolt a hatósági engedélyezési és ellenőrzési feladatok Kamarához történő telepitése figyelemmel arra,hogy a Kamara tagjai a magánbiztonsági szakma aktiv szereplői,ezáltal az engedélyezés és ellenőrzés során nem biztositott a szektortól független hatósági tevékenység végzése. A hatósági intézkedéseket és esetleges szankciókat csak olyan szervezet tudja biztositani,mely kiterjedt országos szervezettel rendelkezik,független az ellenőrzött szervezetektől és személyektől,kellő gyakorlattal és erőforrással rendelkezik a feladat végrehajtásához. Ezeknek a szempontoknak a rendőrség felel meg. Folyt.köv.

Re: Re: Re: KAMARA-GATE!

1956,2015.02.12 17:29

V. A megkeresés 1.pont f.alpontjával kapcsolatban tájékoztatom,hogy a Kamara működéséhez kapcsolódó bevételi forrás részét képezi -2013.január.01-től - a Kamara személy -és vagyonőrök kötelező képzésének és vizsgáztatásának jogszabályi ellentételezése is. A személy -és vagyonőröknek 2014.május.31-ig kellett eleget tenniük e kiegészitő vizsgakötelezettségüknek. Ez is folyamatos bevételi forrást jelent a Kamara részére,tekintettel arra,hogy ezen vizsgakötelezettséget is időszakosan meg kell újitani. A képzés és a vizsga dijai-a rendészeti feladatokat ellátó személyek,a segédfelügyelők,valamint a személy és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012./XII.14/ BM.rendelet 10.p-a. alapján a kormánytisztviselői illetményalap 25% és 5% - a vizsgaszervező,azaz a Kamara bevétele. A SZVMt. későbbiekben felmerülő módositása kapcsán támogatom a Kamara mellett a Magyar Biztonság Védelmi Egyesület egyeztetésekbe történő bevonását. Budapest,2015.január.9. Üdvözlettel:Dr M-né dr N.E

rezsióradij emelés..

Elég volt!!!!,2015.02.06 13:01

Nálunk volt rezsióradij emelés,csak sajnos nem mi kaptuk.Cserébe viszont kaptunk egy ellenőrt/ingyenélő kutya/aki majd éjszakánkánt basztatni fog minket.Persze az órabérünk 420/óra.

Re: rezsióradij emelés..

Szörnyeteglajos,2015.02.06 14:00

420-ért fel sem kelnék az ágyból reggel, már meg ne bántsalak! És akkor még a vegzálás mindemellett?! Borzasztó órabérek, komolyan!

Re: Re: rezsióradij emelés..

Re,2015.02.06 18:56

Nem bántasz meg,de sajna nincs más.A jó melókra haverokat vesznek fel a cégek.Sajna 18 éve dolgozom a szakmában,de a tapasztalat nem számít a cégeknek.

Re: rezsióradij emelés..

Csak az igazat,2015.02.08 18:57

"Ez itt egy lakhatatlan ország,ahol csontvelőig mar a KORRUPTSÁG és a SZOLGASÁG!"

Kamara-GATE!

1956,2015.02.05 19:29

Rövidesen közzétesszük a kamara elképzeléseire/jövőbeli terveire/ vonatkozó:-Belügyminisztériumi hivatalos állásfoglalást! Teljes terjedelemben! Előzetesként! -A kamara elképzelései: 1.TERMÉSZETES SZEMÉLY/vagyonőr/,vállalkozások kötelező regisztrációja. 2.Egyablakos ügyintézés. 3.MINÖSITÉSI RENDSZER. 4.EGYES ÁLLAMI FELADATOK ÁTVÉTELE A KAMARA RÉSZÉRŐL. 5.A magánnyomozói tevékenység új szabályainak kialakitása. -Természetesen majd mindegyik újabb és újabb, PÉNZLEHÚZÁSRÓL szól! Valamint a kamara befolyásának jelentős növeléséről! Különösen érintett ebben, a 80-100.ezer mezei vagyonőr! Folyt.köv.

budapest

pokolfajzat,2015.02.04 13:24

Sziasztok,nagyon megköszönném hogy-ha valaki megmondaná a szk.szervezet Budapesti cimét,én és kollégáim be szeretnénk állni a sorba*befizetni a tagságot,kösz.

Re: budapest

Csak az igazat,2015.02.04 17:00

Menüben:Belépés a szakszervezetbe! Ott megtalálod a belépési nyilatkozatot és a teendőket! Előtte felhivhatod az elnököt is,elérhetősége mellékelve!

Budapest

Zoltán,2015.02.01 21:05

*lehet hogy meg sem érdemled:-( ...hogy segítsek!

Re: Budapest

1956,2015.02.01 21:22

Zárszóként:-Hivd fel az elnököt! /Az elérhetősége:-nyilvános!/ Tisztázd vele,végérvényesen:-Ki vagy?! - kamarai szereped?! -Miben tudnál segiteni?!-Hogyan?! etc. Felesleges köröket, ne fussunk...

Re: Re: Budapest

Zoltán,2015.02.04 10:09

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400347.KOR

"elnök"

Veszprém,2015.02.04 09:08

Az "elnök" nick használója betölt valamiféle funkciót ezen a fórumon, netán a szakszervezetben? Fogalmazási, helyesírási hibákkal tarkított hozzászólásai(kirohanásai) nem emelik a hitelességét.

Re: "elnök"

Zoltán,2015.02.04 10:05

Én is észrevettem:-(