Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fórum

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Re: kiszolgáltatottság

1956,2015.01.23 17:04

Ajánlom kiemelt figyelmedbe és minden itt fórumozó kolléga számára,KÖTELEZŐ OLVASMÁNY:-ELEMZÉS.2 cimen,2014.09.24. hozzászólást! Sokak szerint ezt kellene tennünk...

...

Mike,2015.01.23 00:43

Amit még hozzátennék, hogy sajnos azért is olyan nehéz felkavarni az állóvizet, mert ezen a területen sok az alacsony önbecsülésű egyszerű ember, nem beszélve a rengeteg nyugdíjasról akik aztán nem is érdekeltek ebben a dologban. Ezt a biztonsági vezetők is pontosan tudják (fiatalt ne nagyon mert lázadozik és több fizetést kér.)

Re: ...

Veszprém,2015.01.23 16:21

Örömmel olvastam a sorokat! Már két tüntető van,megy ez.....

Re: Re: ...

1956,2015.01.23 16:56

Már /néhány/ százan /is/ vagyunk! S az biztos,hogy leszünk még többen is! Hinnünk kell benne,és hatékonyan tennünk kell érte,hogy összejöjjön ez a TÜNTETÉS! EZ LENNE A KEZDET! Mindenki tudja hová szerveznénk/helyszin/ ezt,elsősorban! A napjainkra még fennmaradt szakmabeli szakszervezetek vezetői és tagsága /ez nem, az mszosz /ebben személyesen is elkötelezettek! Valamint és ez a nagyon lényeges szempont,eddig mindig kimaradt:-A tisztségviselők/vezetők/ 100%,munkavállalóként! most is/eddig is/ a szakmában dolgozik/ott!

Kacsa az egész

Mr.Big,2015.01.20 11:57

Sajnos a minimálbér emelés nem a vagyonőrökre vonatkozik, ha nem a vagyonvédelmi cégek részére írja elő a vállalás díját! Mi le vagyunk tojva megint! A bruttó 350 Ft-ból már nem lehet végkép fizetni a megemelt minimálbér utáni járulékokat! Jó lenne összehozni egy csendes demonstrációt az országos kamarához!

Re: Kacsa az egész

FVSZ,2015.01.20 13:43

Tisztelt Uram!
Ön ott lenne azon a csendes demonstráción a kamara előtt?
Szerintem senki se merne részt venni rajta, mert sokak szemében a kamara valamiféle érinthetetlen szervezet. Még a saját munkaadóikkal szemben se mernek fellépni a saját fizetésükért, miből gondolja, hogy közösségi érdekek miatt majd a kamara előtt tüntetnének? Az emberek mély álomban vannak, és irdatlan mértékű a tájékozatlanságuk a mai valóságról, ami a háttérben történik!

Re: Kacsa az egész

Csak az igazat,2015.01.20 16:12

A szakmai kamara az elmult években/évtizedekben! már "bizonyitott"!!! Tevékenysége kimerült a többezer ft évi tagdij/min.50.ezer FŐ! szigoru beszedésében,illeve behajtásában! /A többszáz millió évi bevétel elment kényelmes irodabérletre,kapcsolati tisztségviselők bérezésére és a vezetők cca.félmilliós fizetésére+költség téritésére+üdültetésére/szakmai konferenciának mondva/! A mezei vagyonőrök érdekeit soha nem méltóztattak képviselni! Ellenben bármilyen kormány volt hatalmon,őket mindig szolgai módon"kiszolgálták"! S hozzájuk mindig lojálisak voltak! Hozzájárulva,asszisztálva a szakma munkavállalói rabszolgasorban tartásához...Szemléletesen kollaboráns módon! Jutalmuk nem is maradt el:-baloldali kormányzásnál, busás tagdij bevétel biztositása az Eu törvények ellenére, az utolsó pillanatig...Emlékeztek még kollégák?! -jobboldali kormányzásnál:-5.évenkénti kötelező /ujra/vizsgázás kamarai lebonyolitása a jutalmuk...Mi pedig fizethetünk ujra,ennek a szakmai kamarának álcázott társaságnak! LÁTNI,SZENVEDNI,TANULNI,OKULNI kollégák!

Re: Re: Kacsa az egész

Okulva,2015.01.21 08:16

A minap gondolkodóba estem, hogy valóban létezik-e, vagy csak képzelgek, hogy ebben a szakmában cirka 10 éve stagnálnak a munkavállalóknak kifizetett bérek olyan módon, hogy a vállalási díjak szigorúan érték követőek, és a kötelező pótlékok, járandóságok valahogy mindig az éterbe illannak? Igen, megkaptam ma a fizetésem.... LÉTEZIK!

Re: Re: Re: Kacsa az egész

1956,2015.01.21 13:10

LÉTEZIK! Mert a szakmabeli kollégák cca.98% semmit nem kiván/t/ tenni ez ellen! Mindig valakire/valamire vár,hogy majd mások"kikaparják számára a gesztenyét"... Valamint az FVSZ 2015.01.20.13:35 válaszát:-Azért nincs hatékony fellépés,mert...Minden szakmabeli, kiemelt figyelmébe javaslom! KÖTELEZŐ OLVASMÁNY!

Re: Re: Re: Kacsa az egész

Meki,2015.01.22 08:07

Vicc! Lassan a diákmunkáért többet fizetnek mint a vagyonőröknek, a hivatalos megfelelési mutatók, pedig az égbe szöknek.

Re: Re: Re: Re: Kacsa az egész

Veszprém,2015.01.22 11:12

Diákmunkáért eddig is több járt, a közmunkás bér jelenleg a megfelelő juttatás. :-) :-) viccország :-) :-)

1157.Bp.

Zsolt Sommer ,2015.01.12 06:30

kérdés:Idén is 1800ft a tagdíj?

Re: 1157.Bp.

FVSZ,2015.01.20 13:36

Amíg életbe nem lép az új alapszabály, addig igen, utána már változás lesz.

BUDAPEST

ÉRDEKES,2015.01.11 08:07

...HA MINDENKI TUDJA HOGY MI FOLYIK AKKOR MIÉRT NEM LÉPNEK FEL ELLENE?SE SZABADSÁG SE BÉRPAPIR SE BETEGSZABADSÁG ...EZ HIHETETLEN HOGY EGY ÚGYMOND JOGÁLLAMBAN MINDENT MEGTEHET EGY BÜNÖZŐ AKI VISZONT ELVÁRNÁ HOGY MI BECSÜLETESEK LEGYÜNK SŐT MÉG PAPIRUNK IS LEGYEN RÓLA...SZÉGYEN GYALÁZAT!!

Re: BUDAPEST

FVSZ,2015.01.20 13:35

Tisztelt Kolléga!
Azért nincs hatékony fellépés, mert:
- rosszak a törvények (nem a munkavállalókat és a fogyasztókat védik, igazság helyett jog van)
- a kormány nem munkavállaló párti (mégis 2/3-adot kapott, sokan meg otthon maradtak)
- a hatóságok létszámát és hatáskörét jelentősen megcsapolták
- a munkavállalók a saját érdekükben sem akarnak fellépni legtöbbször, és a hatóságoknak is valótlan nyilatkozatokat tesznek
- az emberek manipulálva és irányítva vannak annak ellenére, hogy szabad akarattal rendelkeznek, és mégis inkább megalázkodnak éhbérért

Tehát a problémát nem rajtunk kell számon kérni, mert mi mindent megteszünk a szakszervezeti tagsággal rendelkező felhatalmazást adó embereknek.

Budapest Sallai u. 16

kovács jenő,2015.01.05 15:54

ÍGY VONHATNAK LE A MUNKABÉRBŐL LEGÁLISAN!

FVSZ,2014.12.17 16:03

ÍGY VONHATNAK LE A MUNKABÉRBÓL LEGÁLISAN!

A munkabérből levonás a gyakorlatban számos esetben összemosódik a munkáltató igényérvényesítésével (például munkavállaló által okozott kár „levonása”). E két jogintézményt azonban határozottan meg kell különböztetnünk egymástól.

A munkabérből levonás szabályai arra a kérdésre adnak választ, hogy a munkáltató kinek a követeléseit, és milyen feltételek mellett vonhatja le a munkavállaló munkabéréből, és ennek keretei között rendelkezik a munkáltató saját követeléseiről is; míg a munkáltató igényérvényesítésének önálló szabályai vannak (túlfizetett munkabér levonása, fizetési felszólítás, bírói út igénybevétele stb.).

Az Mt. kimondja, hogy a munkavállaló munkabéréből való levonásnak jogszabály vagy - a levonásmentes munkabérrészig - végrehajtható határozat alapján van helye.

Jogszabály alapján történik például az adóelőleg, valamint a munkavállalói járulékok levonása, illetve a szakszervezeti tagdíj levonása is, amelynek szabályait külön törvény (1991. évi XXIX. törvény) határozza meg. Eszerint a munkáltató a munkavállalók munkabéréből a szakszervezeti vagy egyéb érdek-képviseleti tagdíjat a munkavállaló írásbeli kérelmére köteles levonni, és a munkavállaló által megjelölt szakszervezet vagy egyéb munkavállalói érdekképviselet javára köteles a kérelemben meghatározott összeget átutalni.

Végrehajtható határozatok esetében a levonásra a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) szabályait kell alkalmazni. A végrehajtásra letiltás alapján kerül sor, amelyben a végrehajtó felhívja a munkáltatót, hogy a munkavállaló munkabéréből az abban meghatározott összeget vonja le, és fizesse meg a letiltásban meghatározott jogosult részére. A letiltást a végrehajtó közvetlenül megküldi a munkáltatónak is.

Főszabály szerint a munkavállaló nettó munkabérének 33%-át lehet legfeljebb levonni. Ez kivételes esetekben azonban 50% is lehet (pl. több követelést kell egyidejűleg érvényesíteni, vagy túlfizetett munkabért, tartásdíjat kell levonni).Ezeket a korlátozásokat azonban nem kell alkalmazni a mindenkori öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege (28.500 Ft) ötszörösét meghaladó munkabér-részre, azaz a 142.500 forint fölötti nettó munkabér-rész a 33 (50) %-os korlátra tekintet nélkül levonható.

Ezzel szemben a öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege (kivételes esetektől eltekintve) nem vonható le, akkor sem, ha a levonás nem haladja meg a 33 (50) %-ot.

Amennyiben a munkáltató a letiltás alapján történő levonási kötelezettségét elmulasztja, a munkavállaló tartozásáért készfizető kezesként felel, azaz a tartozás megfizetése közvetlenül tőle is követelhető.

A fentiektől eltérően, a munkáltató – a levonásmentes munkabérrészig – saját követelését levonhatja a munkabérből, ha ahhoz a munkavállaló hozzájárul. A munkavállaló hozzájárulása nélkül azonban a munkáltató saját követelését is csak végrehajtható határozat (pl. végrehajtási záradékkal ellátott fizetési felszólítás) alapján vonhatja le.

Korlátozás nélkül levonható továbbá a munkabérből a munkáltató előlegnyújtásból (pl. munkabér előleg) eredő követelése.

A munkavállalókat védő garanciális szabály, hogy tilos minden olyan bérlevonás, amely a munkáltató, annak képviselője vagy közvetítő személy javára szolgál annak ellenértékeként, hogy a munkavállaló munkaviszonyt létesítsen, vagy azt megtartsa. Ráadásul a fentebb ismertetett Mt.-s szabályok kógensek, azaz azoktól a felek megállapodása sem térhet el.

FORRÁS: http://www.munkajog.hu/rovatok/munkaber/igy-vonhatnak-le-a-munkaberbol?utm_source=Munkajog_Hirlevel_2014_50&utm_medium=email&utm_campaign=Munkajog_Hirlevel_2014_50

Fizetett szabadság...

Felháborodott,2014.12.02 08:50

Gondolom az itt megfordulok 90%-a nem kap ilyet (én se)...
Hogy létezik hogy a törvényben megállapított jussához se fér hozzá az ember?
Ki az akinek sikerült esetleg kivívni hogy kapjon fizetett szabit és ha van ilyen azt kérem adjon tippet hogy hogy lehet ezt elérni.
Azt hogy ha visszaosztom a fizetésemet a ledolgozott órákkal és megszorzom a havi"normális" 168 órával akkor kiderül hogy minimálbérnek megfelelő a fizetésem még benyelem , azt hogy a bejelentett munkarendem (8 óra a 24 helyett) után nem kapok se du-i se éjszakai se hétvégi pótlékot benyelem.....de hogy a fizetett szabadságom utáni pénzt is lenyelik az már nagyon fáj.....
Lehet ez ellen tenni valamit úgy hogy azért a munkahelyem is megmaradjon?
Köszönöm a válaszokat elóre is!

Re: Fizetett szabadság...

KÖLÖMBÖZETI VIZSGA,2014.12.02 20:23

"Társadalmi elnököt választott a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara.

Küldöttgyűlést tartott az SZVMSZK 2014. november 28-án.

A küldöttgyűlés egyhangúlag a köztestület társadalmi elnökévé választotta Valenta László ny. r. dandártábornokot. Valenta László korábban az ORFK gazdasági és informatikai főigazgatója, a BM Ellenőrzési Főosztályának vezetője, illetve a BM miniszteri kabinetfőnöke volt.

A küldöttgyűlés ugyancsak egyhangúlag az SZVMSZK Szakmai Kollégiumának elnökévé választotta Dr. Bökönyi István nyá. büntetés-végrehajtási altábornagyot, a hadtudományok kandidátusát.

Német Ferenc, a kamara elnöke egyúttal elismerését fejezte ki tábornok úrnak a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett tudományos, szakmai konferencia sikeres előkészítéséért és lebonyolításáért."

A fentebb említett hiper-super, al-feltáboszernagyok sem tudnak,és nem is akarnak ellene tenni,ez a nagy probléma.

Re: Fizetett szabadság...

Csak az igazat,2014.12.06 19:09

Kérdésedre a választ megtalálod itt a menüben /is/:Olvasónk levele!